Písmo 1

Písmo 1

 

Základní typ písma. Pouze velká písmena, možno kombinovat s malým písmem 2.